Audiosignatury realizací

Postřehl jsem u několika lidí, kteří mají jisté společné kvality, podobnou „signaturu“ v hlasovém projevu. Když se při poslechu takové řeči vykašlu na to, kdo konkrétně mluví, dokázal bych si dobře představit daný hlas jako hlas jiného člověka.

Vysledoval jsem zatím dvě různé signatury. Zdá se mi, že každá signatura vypovídá o odlišném charakteru dosažených realizací.

První typ signatury jsem zaznamenal u tří lidí, přičemž se všemi z nich jsem opakovaně osobně komunikoval. K poznání této skutečnosti existence jakéhosi společného „komunikačního substrátu“ jsem si povšiml až teď v pátek.

Na základě toho mě došlo, že u dvou dalších lidí, z nichž jedním z nich je Terence McKenna, kterého jsem osobně neznal, ale kterého znám pouze z jeho audio a videozáznamů, existuje taky podobná, leč odlišná signatura.

Zahajuji soukromý experimentální průzkum hledání dalších signatur v hlasech lidí. Okamžikem uvědomění si podobné signatury i u jiných dříve potkaných lidí do sebe mohou přijít zajímavé vhledy.

Magor s přesahem

Blázen, šílenec, magor: šup s nimi na psychiatrii.

Jak se liší od této skupiny lidí mystik či duchovně vyspělá bytost? Nijak, je to jen „magor s přesahem“ :-P

Ten nepatrný rozdíl ve formě jakéhosi nepopsatelného přesahu tam většinou vidí jen ten „magor“ sám. Okolní svět nerozlišuje. Nač by měl, věnovat pozornost takovým subtilním věcem by bylo zatěžování se drobnostmi ;)

Tao a Castanedovský nagual?

Tao, které lze postihnout slovy,
není věčné a neměnné tao;
jméno, které lze pojmenovat,
není věčné a neměnné jméno …
(Lao-c‘: Tao te ťing)

Nějak se mi nezdá Castanedovské dělení na „tonal“ a „nagual“. Co takhle strčit celý svět tonalu pod nagual? Nechť je tedy tonal podmnožinou nagualu.
Rád bych pak spojil taoistický monismus s Castanedovským systémem, jen zjišťuji, že zatímco mentální mapu pojmů a vztahů v buddhismu a taoismu aspoň trochu chápu, přestávám chápat vnitřní strukturu Castanedovského světa. Dřív jsem to neřešil a bral si intuitivně to, co ke mě skrze slova v knihách přicházelo. Teď mi má úchylka všechno uchopit jako systém našeptává, že Castanedovský svět, ač se jeví jako koherentní a úplný, je poněkud zmatečný. To ale až tehdy, kdy je konfrontován se systémy jinými a dojde ke snaze o syntézu a přiřazení příbuzných pojmů.