Thoughts

– Solve et coagula: ryze vědecká metoda – analýza a syntéza ;)
– Vše co vzniká, existuje podmíněně
Mystika v kostce pro střední školy… hmmm ;-)
– Zajímavé paralely: Maitréya a Návrat Ježíše na Zem
– Absolutní definice dobra a zla: dobré je, co je nesobecké a zneosobňující, zlé je co je sobecké a zosobňující
– Každé upřímné a neustále přítomné upnutí se na ideál je dobré na Cestě oddanosti
– R. Pirsig: Odmítnout část Buddhy, která se zabývá analýzou motocyklů, znamená nepochopit Buddhu vůbec.

Be entertained.

Ubavit se k smrti (N. Postman), Be entertained, Informace musí být zábava (infotainment). Svobodné myšlení netřeba explicitně zakazovat, zavalíme lidi toliko zábavou a oni na to implicitně z pohodlnosti přestanou myslet, že existuje i vlastní myšlení.

Konspirační teorie mají pravdu v tom, že je toto dokonalý systém ovládání populace. Zřejmě se však mýlí v tom, že se jedná o systém přesně plánovaný Velkými Světovými Konspirátory, Ilumináty a jinými magnáty. Tak složitý zpětnovazebně řízený systém jako je „svět“ se nedá řídit ani přesně směrovat podle zájmu sebebohatšího člověka na Zemi. Autoři většiny nových forem zábavy si neuvědomují, jaké následky rozšíření jejich „vynálezu“ časem bude mít. Nejsou žádnými konspirátory. Ani šéfredaktoři a editoři médií nejsou podpláceny zlými sionistickými agenty. Čerpají informace z tiskových agentur, ostatních médií, vlastních investigativních akcí a zahraničních zpravodajů, a servírují to, co ví, že budou lidi chtít.
Zásada Nového Aeonu (viz Revue Horus 0, 12/1990, str. 37): „Záměr skutku či díla není vymezen a vyčerpán myšlenkou svého tvůrce, ale všemi myšlenkami, syntézami či idejemi, které po dobu svého svědectví může ve všech svých svědcích aktualizovat (vyvolat, zpřítomnit).“

Lze říct, že svět jako systém neuvěřitelné míry komplexity, kterému nikdo úplně nerozumí, má v sobě zakódované „ex hypothesis“ mechanismy a dynamismy na principu sebezáchovy a udržování statutu „quo“. Zřejmě se do takovéto „energeticky nejvýchodnější“ konfigurace časem dostane každý systém. Ve společnosti způsobí dočasné otřesy a potenciality transformace do „jiné konfigurace“ revoluce, finanční a jiné krize a kolapsy, války, kataklyzmata a jiné „vyšší síly“, které násilně rozbourají bez vůle kohokoli staré základy a vytvoří NUTNOST vybudovat zase něco nového.