Before one goes through the gate one may not be aware there is a gate (Laing)

Before one goes through the gate
one may not be aware there is a gate
One may think there is a gate to go
through
and look a long time for it
without finding it
One may find it and
it may not open
If it opens one may be through it
As one goes through it
one sees that the gate one went through
was the self that went through it
no one went through a gate
there was no gate to go through
no one ever found a gate
no one ever realized there was never a gate
(R. D. Laing – Knots)

Antropogenní černozem (Terra preta de indio), biouhel (biochar) a řetěz závislého vznikání (patičča-samuppáda)

UPDATE 1.5.2012: Zprostředkovaně jsem od jednoho českého zemědělce obdržel velmi důkladný kritický komentář k níže publikovanému článku, který mě opravdu donutil na věc pohlédnout kritičtěji. Nemám od autora svolení text volně publikovat, ale vzhledem k zásadně odlišným stanoviskům, podepřeným bohatými znalostmi, respektuji, že se mohu mýlit. V případě zájmu o obsah kritiky mi napište na martin zavináč brozkeff net. –Martin

Pyrolýza organického materiálu (zahřívání bez přístupu vzduchu) vede k zuhelnatění a navázání uhlíku do struktur s velmi pomalým uvolňováním. Touto technologií se před stovkami a tisíci let zapravovalo v Amazonii zuhelnatělé dřevo do půdy, aby se uměle docílilo podobných parametrů půdy, jako má černozem, i v tak teplé oblasti, kde jinak vlivem vysokých teplot běžně vázaný uhlík se do několika let zoxiduje a ve formě CO2 dostává do atmosféry (proto jsou taky půdy pod pralesy tak chudé a po vykácení pralesů je na místě do pár let poušť). Výsledkem této snahy je antropogenní (člověkem vzniklá) černozem (portugalsky terra preta), která si i po staletích, kdy byla původními kmeny opuštěná, zachovává mimořádné vlastnosti. Krom umělého zvyšování úrodnosti půdy, což dnes v době, kdy úpadkem zemědělství a péče o půdu přicházíme vodní a větrnou erozí o polovinu humusových rezerv Země (a kombinací použití těžké techniky, pesticidů, herbicidů a výstavbou logistických center a satelitních městeček na nejúrodnějších černozemích o tu druhou polovinu) má obrovský význam, je dalším efektem (při správné technologii!) negativní uhlíková bilance, což potěší všechny, kteří mají rádi žonglování s množstvím vypouštěných skleníkových plynů do atmosféry a výpočtem, nakolik se bude zvyšovat teplota na Zemi v následujících desetiletích.

Pokračování textu Antropogenní černozem (Terra preta de indio), biouhel (biochar) a řetěz závislého vznikání (patičča-samuppáda)

Losar 2139

http://www.losar.cz

Přijďte společně oslavit začátek roku vodního draka Losar 2139 do Novoměstské radnice v Prazedne 25. 2. 2012 od 14:00 do pozdních nočních hodin!

Letos je to již po sedmé, co se setkají v centru Prahy příznivci kulturního a duchovního odkazu Tibetu, aby společně oslavili Losar – tibetský Nový rok. Jednodenní multikulturní festival proběhne v sobotu 25. února 2012 v historických prostorách Novoměstské radnice v Praze 2. Podle tibetského kalendáře má nastupující rok číslovku 2139 a z hlediska východní astrologie je ve znamení vodního draka.
Pokračování textu Losar 2139