Workarounds for better typography in Canva: discretionary hyphen and non-breaking „figure“ space

I got the task to fix some typography issues done in a document in Canva. I have never used Canva before, I am used to either regular text processors (LibreOffice Writer, MS Word) or LaTeX or Scribus or Adobe InDesign/Illustrator. Fixing badly justified text by applying proper hyphenation and forcing non-breaking spaces after single-letter prepositions (in Czech language) should do the job. However, it appears that Canva completely lacks both the feature to enable hyphenation, or to acknowledge non-breaking spaces – it just considers nbsps as regular spaces! Bad typography is guaranteed with such a setup. However, I managed to circument both limitations and found reasonable, but ugly and non-scalable workarounds how to make the documents already created in Canva look at least a bit more OK. For any serious typography, avoid Canva if possible.

Pokračování textu Workarounds for better typography in Canva: discretionary hyphen and non-breaking „figure“ space

Jak zobrazit vzdálenou plochu (RDP) na 2 monitorech ze 3 (či více)

Je nutná minimálně verze Win10 19.03 (18362).

  1. Zobrazit čísla monitorů pro klienta vzdálené správy: mstsc.exe /l , pokud má každý monitor stejné rozlišení a nejde snadno poznat, který je který, nejdřív každému monitoru dát jiné rozlišení aby bylo jasné, jaký layout monitorů ve skutečnosti je
  2. otevřít .rdp soubor v poznámkovém bloku či Notepadu++ a tam upravit ručně řádky:
    use multimon:i:1
    selectedmonitors:s:0,1
    kdy multimon je podmínka pro vícemonitorové rozložení, a selectedmonitors je čárkou oddělený seznam ID monitorů, kde se má vzdálená plocha zobrazovat.
  3. modrá horní lišta co vyjede když se nahoru vzdálené plochy najede se bohužel může zobrazovat na úplně jiném monitoru (tom třetím), patrně tom co je ve Windows jako “primární”. Pokud je primární tím jediným, na kterém nemá být ta vzdálená plocha tak to ideální není. Podporu prý Microsoft přidal teprve nedávno po deseti letech, kdy to marně uživatelé nemohli použít, ačkoli 3 a vícemonitorové rozložení už dávno existuje. GUI RDP klienta to stále neumí nastavit.

Zdroj: https://superuser.com/a/1490431