Demise of bee colonies, neonicotinoids and USEPA Memo

United States Environmental Protection Agency (2010): „The advantage of clothianidin and other neonicotinoids over nicotine is that they are less likely to break down in the environment.“ Report prepared by: Michael Barrett, Chemist & Joseph DeCant, Ecologist. [PDF: Memo_Nov2010_Clothianidin]

EN: Let’s remind that this seed treatment chemical is perhaps the leading cause of the catastrophic demise of bee colonies (colony collapse disorder – CCD) in recent years. How can anyone bearing a title „ecolost“ write that persistence in the environment is an advantage of such a poison?!

CZ: Připomeňme, že tahle látka na moření semen je dost možná zodpovědná za syndrom kolapsu včelstev. Jak může někdo s titulem „ecologist“ napsat, že menší biorozložitelnost je výhodou nové látky?

Petition against usage of this pesticide group in EU / Petice na zákaz používání této skupiny pesticidů v EU:

https://secure.avaaz.org/en/save_the_bees_usa/?cl=902472586&v=8136

Antropogenní černozem (Terra preta de indio), biouhel (biochar) a řetěz závislého vznikání (patičča-samuppáda)

UPDATE 1.5.2012: Zprostředkovaně jsem od jednoho českého zemědělce obdržel velmi důkladný kritický komentář k níže publikovanému článku, který mě opravdu donutil na věc pohlédnout kritičtěji. Nemám od autora svolení text volně publikovat, ale vzhledem k zásadně odlišným stanoviskům, podepřeným bohatými znalostmi, respektuji, že se mohu mýlit. V případě zájmu o obsah kritiky mi napište na martin zavináč brozkeff net. –Martin

Pyrolýza organického materiálu (zahřívání bez přístupu vzduchu) vede k zuhelnatění a navázání uhlíku do struktur s velmi pomalým uvolňováním. Touto technologií se před stovkami a tisíci let zapravovalo v Amazonii zuhelnatělé dřevo do půdy, aby se uměle docílilo podobných parametrů půdy, jako má černozem, i v tak teplé oblasti, kde jinak vlivem vysokých teplot běžně vázaný uhlík se do několika let zoxiduje a ve formě CO2 dostává do atmosféry (proto jsou taky půdy pod pralesy tak chudé a po vykácení pralesů je na místě do pár let poušť). Výsledkem této snahy je antropogenní (člověkem vzniklá) černozem (portugalsky terra preta), která si i po staletích, kdy byla původními kmeny opuštěná, zachovává mimořádné vlastnosti. Krom umělého zvyšování úrodnosti půdy, což dnes v době, kdy úpadkem zemědělství a péče o půdu přicházíme vodní a větrnou erozí o polovinu humusových rezerv Země (a kombinací použití těžké techniky, pesticidů, herbicidů a výstavbou logistických center a satelitních městeček na nejúrodnějších černozemích o tu druhou polovinu) má obrovský význam, je dalším efektem (při správné technologii!) negativní uhlíková bilance, což potěší všechny, kteří mají rádi žonglování s množstvím vypouštěných skleníkových plynů do atmosféry a výpočtem, nakolik se bude zvyšovat teplota na Zemi v následujících desetiletích.

Pokračování textu Antropogenní černozem (Terra preta de indio), biouhel (biochar) a řetěz závislého vznikání (patičča-samuppáda)

Napište svému poslanci, ať se zasadí o zákaz používání glyfosátu v ČR

Ve svém včerejším článku jsem poukázal na jeden z mnoha problémů s totálním herbicidem glyfosátem (Monsanto RoundUp a generika pod názvy jako Slam grass and weed killer, Tillmaster,  Tumbleweed, Easy Weeder apod.) stojících jak za dávno známou ztrátou biodiverzity a ničením pedosféry, tak i na problémech s biodegradabilitou (látka je za většiny podmínek mnohem stabilnější, než výrobce slibuje, a jak látka samotná, tak její metabolity, jsou toxické pro všechno živé, nejen rostliny, v řádově nižších koncentracích než se běžně používá) i pronikáním do spodních vod.

Jako další krok jsem se rozhodl napsat svému oblíbenému poslanci, aby se zasadil o opatření, které s tímhle něco provede. Níže následuje text mého emailu, pokud vás to inspiruje, klidně se přidejte.

Napište rovněž na ministerstvo zemědělství, které pro tyto účely má dokonce speciální emailovou schránku!

UPDATE: Dánsko se o zákaz pokoušelocož sice nakonec neprošlo, ale některé kanadské provincie jako Ontario pesticidový zákon prosadily avýsledky se v měřeních rychle projevily.

Pokračování textu Napište svému poslanci, ať se zasadí o zákaz používání glyfosátu v ČR