Napište svému poslanci, ať se zasadí o zákaz používání glyfosátu v ČR

Ve svém včerejším článku jsem poukázal na jeden z mnoha problémů s totálním herbicidem glyfosátem (Monsanto RoundUp a generika pod názvy jako Slam grass and weed killer, Tillmaster,  Tumbleweed, Easy Weeder apod.) stojících jak za dávno známou ztrátou biodiverzity a ničením pedosféry, tak i na problémech s biodegradabilitou (látka je za většiny podmínek mnohem stabilnější, než výrobce slibuje, a jak látka samotná, tak její metabolity, jsou toxické pro všechno živé, nejen rostliny, v řádově nižších koncentracích než se běžně používá) i pronikáním do spodních vod.

Jako další krok jsem se rozhodl napsat svému oblíbenému poslanci, aby se zasadil o opatření, které s tímhle něco provede. Níže následuje text mého emailu, pokud vás to inspiruje, klidně se přidejte.

Napište rovněž na ministerstvo zemědělství, které pro tyto účely má dokonce speciální emailovou schránku!

UPDATE: Dánsko se o zákaz pokoušelocož sice nakonec neprošlo, ale některé kanadské provincie jako Ontario pesticidový zákon prosadily avýsledky se v měřeních rychle projevily.

Pokračování textu Napište svému poslanci, ať se zasadí o zákaz používání glyfosátu v ČR