Napište svému poslanci, ať se zasadí o zákaz používání glyfosátu v ČR

Ve svém včerejším článku jsem poukázal na jeden z mnoha problémů s totálním herbicidem glyfosátem (Monsanto RoundUp a generika pod názvy jako Slam grass and weed killer, Tillmaster,  Tumbleweed, Easy Weeder apod.) stojících jak za dávno známou ztrátou biodiverzity a ničením pedosféry, tak i na problémech s biodegradabilitou (látka je za většiny podmínek mnohem stabilnější, než výrobce slibuje, a jak látka samotná, tak její metabolity, jsou toxické pro všechno živé, nejen rostliny, v řádově nižších koncentracích než se běžně používá) i pronikáním do spodních vod.

Jako další krok jsem se rozhodl napsat svému oblíbenému poslanci, aby se zasadil o opatření, které s tímhle něco provede. Níže následuje text mého emailu, pokud vás to inspiruje, klidně se přidejte.

Napište rovněž na ministerstvo zemědělství, které pro tyto účely má dokonce speciální emailovou schránku!

UPDATE: Dánsko se o zákaz pokoušelocož sice nakonec neprošlo, ale některé kanadské provincie jako Ontario pesticidový zákon prosadily avýsledky se v měřeních rychle projevily.

Vážená …,

nedávná zjištění vědeckých studií:

ukazují dříve neznámou toxicitu látky zvané glyfosát, používané masivně v zemědělství jako herbicid. Studie Sanchíze a kol. změřila výskyt nerozložitelných reziduí tohoto chemického přípravku ve spodních vodách, kde se rezidua akumulují, navzdory dřívějším tvrzením společnosti, která produkt na trh první uvedla, že po několika týdnech se produkt beze stop rozloží na biologicky neaktivní látky. Stopová množství této látky se tedy dostávají i do pitné vody a celého přírodního cyklu.

Nová studie Mesnageho a kol. ukázala dříve netušenou toxicitu těchto reziduí glyfosátu na lidské zdraví, kterými by bylo možné částečně vysvětlit řadu zdravotních problémů sužující vyspělé země, kde se herbicid masivně používá. Masivní úmrtnost buněk nastává už při koncentraci o několik řádů nižší, než je koncentrace aplikovaná v zemědělství, a tedy i rezidua ve stopovém množství mohou mít v dlouhodobém horizontu signifikantní dopad na zdraví populace.

Rezidua herbicidu se pochopitelně nacházejí v jakékoli živé hmotě tj. rostlinách, pěstovaných na půdě dříve tímto prostředkem ošetřené.

Novinkou samozřejmě není obecně známá vlastnost totálních herbicidů významně poškozovat pedosféru, tj. půdní pokryv Země tím, že krom nežádoucích rostlin (plevelů) se vybije i mikrobiální kultura obsažená v půdě, zajišťující přirozený proces přeměny klíčových živin a tvorbu humusu zodpovědného za „drobtovitou“ strukturu půdy (pro retenci vody, atd.)

Na základě těchto skutečností vás chci požádat, abyste předložila návrh zodpovědným lidem v příslušných výborech PSP ČR, aby se provedlo nezávislé ověření těchto znepokokujících výzkumů a na základě toho se navrhlo řešení chránící obyvatelstvo ČR i přírodní prostředí, patrně formou zákazu používání tohoto nebezpečného prostředku na území ČR a kontrole dovážených produktů na reziduální stopy této látky, případně garanci nepoužívání tohoto prostředku na půdě, kde se produkt pěstuje. K zákazu se pokusilo v roce 2003 přistoupit Dánsko a nedávno tak učinily některé kanadské provincie jako např. Ontario, kde zákon významně zpřísňující užívání pesticidů a herbicidů vstoupil v platnost a např. zákazem použití glyfosátu pro údržbu silnic a chodníků ve městech došlo k výraznému snížení reziduí v tamějších řekách.

Pokud tuto zprávu budete přeposílat třetím osobám, zařaďte mě prosím do kopie nebo slepé kopie, abych věděl, na koho se případně dále v této věci obracet..

Děkuji

Autor

Martin

Pracuji jako ajťák a grafik na volné noze, zejména ale pro brněnskou firmu vyrábějící ekodrogerii. Dále působím v brněnském systému místní směny Rozleťse, Českém zahrádkářském svazu, České psychedelické společnosti, spolku Archetypal a Mezinárodní komunitě dzogčhenu. Chcete mě podpořit? BTC: 37mf2FJR26Ce3DxMkocukJDgB1eVjasnZB, příp. PGP podepsané adresy dalších kryptoměn.

4 komentáře u „Napište svému poslanci, ať se zasadí o zákaz používání glyfosátu v ČR“

  1. Dobrý den.
    Jako odpovědného činitele za naše životy, Vás vyzývám, aby byly co nejzdravější!

  2. Díky za info k té petici. Ano, to by měl být přirozeně další krok, podle ohlasu na sociálních sítích i mezi známými, se zdá, že to má reálnou šanci potřebou podporu získat. Oslovil jsem známé, jestli se někdo pustí do přípravy znění textu petice. Pracovní verze by měla být k dispozici sdílená k úpravám na Google Docs, finální podoba pak může být realizována prostřednictvím zmenpolitiku.cz, petice24.com případně jiným způsobem. Stay tuned…

    Text by měl obsahovat stručné shrnutí problémů, odvolání se na vědecké studie, uvedení příkladu Dánska, kde je glyfosát už léta zakázán poté, co jej našli v pitné vodě a dále by samozřejmě měly být splněny všechny formální náležitosti, co to má mít.

    Najde se tu dobrovolník? Navrhuji draft textu před spuštěním kolaborovat přes Google Docs, aby zájemci mohli text připomínkovat. Osobně nejsem napojen pořádně na žádné ekologické organizace, , pokud ale někdo jste a máte pocit, že jejich podpora by věci mohla nějak pomoct, klidně se angažujte.

  3. Ano souhlasím, způsobuje to nezdraví populace a neplodnost dalších generací. Přírody si musíme také vážit. Je na čase!!!Díky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *