Pocit seberealizace

Na střední škole jsem se jednou dozvěděl, že pro uspokojení potřeby seberealizace je zapotřebí minimálně 4 hodiny denně pracovat (studovat, …)

Pokud nemá člověk takovou práci a nesměřuje ani k žádnému ideálu, opravdu se začne projevovat taková nespecifikovatelná rozlada. Je dobré, když si to člověk někdy zažije – pokud si to zároveň uvědomí a bude hledat příčiny takových stavů.

Teď mne omluvte, jdu pokračovat v noření se do příčin. Zatím všechny tzv. „příčiny“, které vylezly na povrch, se ukázaly jako falešné příčiny, které zastírají něco hlubšího.

Eklekticismus, synkreze, syntéza…

Od druhé poloviny 20. století, kdy se do vyspělého světa začaly dostávat nové informace s bezprecedentně vysokou dostupností každému a v prakticky neomezeném množství, a vlivem nejmodernějších komunikačních prostředků, zejména internetu, pozorujeme v tomto světě trend syntézy všeho vědění a aspektu kultury.

Přináší tato hyperinformovanost jen samá pozitiva? A není přílišná demokratizace vědění mezi širokou populaci začátkem konce civilisace?

Stařecká demence je zrcadlem nás samých

Uvádí se, že neverbální složka projevu nese 70 až 92 % informace. Sice jsem nikdy nerozuměl tomu, jak může někdo plácnout jen tak takové arbitrární procento, nedovedu si představit rigorózní vědeckou metodu, která přijde na takováto čísla u určení toho, kolik procent informace je sdělováno verbálně a kolik procent neverbálně. Ale budiž, empiricky si lze ověřit, že na důležitosti neverbální složky projevu přece jen něco je.

Při komunikaci s puberťákem se může rodič usmívat sebevíc a neverbálně komunikovat optimálně, nicméně reakce ratolesti mohou být úplně stejně odmítavé a nepříjemné jako když se na ratolest řve či ječí. Zdá se v takové situaci, že účinek úpěnlivého tónu hlasu je nulový. Vůle dospívajícího je zkrátka natolik silná, že se prakticky nenechá ovlivnit subtilní „magií nezjevných emanací“.

Naprosto jiná situace nastává u starého člověka s určitou formou senility, stařecké demence a tak. Takový člověk již má volní stránku své osobnosti téměř rozpuštěnou a chová se téměř jako zrcadlo. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Připadá vám, že vaše babička/prababička je zlá, nepříjemná či dotčená? Podívejte se sami do zrcadla: je pravděpodobné, že zlí, nepříjemní a dotčení se cítíte vy, resp. vyzařuje to z tónu hlasu, gestiky, mimiky a ostatních složek komunikace, kterou k takovému starému člověku promlouváte. Vy tomu člověku pošlete hnusné signály – pink, ty se odrazí a hned je schytáte jako zpětný odraz.

Časem přestane být důležitý přesný obsah sdělovaného. Jediné, na čem bude nadále záležet, bude forma sdělovaného. Úsměv, duševní vyrovnanost a bezpodmínečná láska k druhému se takhle odrazí a právě tak se k vám bude chovat i ten starý člověk.

Zjištěno, ověřeno a nadále ověřováno v praxi.