Hrubé národní štěstí v Bhútánu

„Je jednoduché vydolovat půdu a vysbírat ryby v moři a zbohatnout“, říká Thakur Singh Powdyel, brútánský ministr školství, který se stal jedním z nejvýmluvnějších mluvčích za index hrubého národního štěstí (gross domestic happiness, GNH). „Věříme, že nemůžete mít v dlouhodobém měřítku prosperující národ, který nechrání své přírodní prostředí nebo se nestará o blaho svého lidu, které povstává z toho, co se děje v okolním světě.“

(„It’s easy to mine the land and fish the seas and get rich,“ says Thakur Singh Powdyel, Bhutan’s minister of education, who has become one of the most eloquent spokespeople for GNH. „Yet we believe you cannot have a prosperous nation in the long run that does not conserve its natural environment or take care of the wellbeing of its people, which is being borne out by what is happening to the outside world.“ [source])