Křesťanské kulisy populárních děl na Západě

Michelangelo Buonarroti - Conversion of Saint Paul

Michelangelo Buonarroti – Conversion of Saint Paul (1542)

Když se Kojot vyjádřil ke článku Petra Tomka o implicitně přítomném motivu konverze z ateisty na křesťana v řadě současných filmových děl, tak mi nedalo se k tomu vyjádřit taky:

Napadá mě k tomu spíš připomínka týkající se pochopení té (křesťanské či jiné) nauky. Mě to, že film je z kultury, která má křesťanské kulisy, vůbec neuráží a nevadí mi, byť nejsem pokřtěný a nemám ke křesťanství kdovíjak osobní vztah (pokud to otevřeně nepropaguje nějakou nezináboženskou nenávist apod.) Pro mě je absurdní ta představa „křesťanského Boha“ a jiného Boha, a pro křesťana IMHO taky; protože to, k čemu se referuje, není bůh s malým B, a pojmem, který v aristotelovském slova smyslu má genus proximumdifferentia specfifica; naopak: jedná se o to, co tyto dvě základní podmínky pojmu postrádá, je to konceptuálně přesně nezachytitelné, mimo čas a prostor, mimo zrození a smrt. V křesťanství se to snaží zachytit termíny věčnost.

Pokračování textu Křesťanské kulisy populárních děl na Západě

Splácet staré dluhy novými dluhy by občan neměl, ale banka může

V téhle pololaické finanční úvaze porovnám poučky o správě osobních financí, které jsem se naučil a svým klientům předával za dobu mého působení v roli finačního poradce a „krotitele dluhů“, s praxí v současné době používanou v Evropě na úrovni bank a vlád. Závěrem článku z tohoto marastu v rámci zachování well-beingu odletíme na kosmický výlet do metafyzických výšin.

Pokračování textu Splácet staré dluhy novými dluhy by občan neměl, ale banka může

Gospel Praha 2011

Od středy 20. července do neděle 24. července 2011 se v Praze konal festival  Gospel Praha, kterého jsem se zúčastnil. V jeho průběhu jsem části zkoušek nebo v jednom případě i celý workshop nahrával a posléze umístil na Youtube – zde nabízím video playlist všeho, co jsem nahrál. Doporučuji osobně podívat se na „workshop dirigování“, který má 50 minut, a který je krásnou ukázkou aplikace principů tchaj-ťi v jiné, než bojové situaci :-)

Pokračování textu Gospel Praha 2011