Lex superior derogat inferiori

uz-listinaKamarád na Facebooku napsal:

„V Listině základních práv a svobod jsem objevil zajímavé ustanovení, které si podle mě odporuje s tím, co se děje v dnešním světě, zejména v oblasti exekucí:

a) Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku. (čl. 8)

b) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. (čl. 12)

c) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. (čl.10)“

(P.S., upravil a doplnil brozkeff)

Domnívám se, že to je dobrý postřeh a dává to manévrovací prostor pro každého aspoň trochu kreativního právníka, protože v rámci kolizních pravidel, kterými se právní principy řídí, je na prvním místě lex superior derogat inferiori:

„Právní norma obsažená v předpisu vyšší právní síly má přednost před normou obsaženou v předpisu nižší právní síly, tzn. například ústavní zákon (a jemu naroveň postavená mezinárodní smlouva) má přednost před „obyčejným“ zákonem, který má zase přednost před nařízením vlády nebo vyhláškou.“ (Kolizní pravidla – Wikipedie)

Jsem přesvědčen, že podobně by se toto kolizní pravidlo mělo uplatňovat i v rozhodování o neplatnosti různých smluv (kvůli rozporu s dobrými mravy) atd. Přijde mi, že v Česku trpíme hodně formalistickým vykládáním pozitivních zákonů (určitě znáte fráze typu „co je psáno, to je dáno“, či „podle zákona to je v pořádku“), a neuškodí se zamyslet nad tím, že takové zákony jsou pouhým nomos, společenskou konvencí, a nikoli fýsis, přirozeností, která by tu a priori byla a se kterou nelze nic dělat. (O vztahu nomos/fýsis u sofistů viz např. Myšička, 2011 nebo v širším kontextu Capriles, 2011, v3.0, str. 346).

Na nadřazenost přirozeného práva právu pozitivnímu nesmíme zapomínat. „Válečné zločiny nebylo možné odsoudit jen na základě tehdy platného nacistického práva“ (Přirozené právo – Wikipedie). Ostatmě tím se vrazíme ke genezi dokumentu, kterým tato krátká úvaha byla podnícena: „Myšlenka přirozených – a tedy nezrušitelných – práv každého člověka vedla k přijetí Listiny lidských práv a svobod valným shromážděním OSN v roce 1948“ (tamtéž).


 

Odkazy

Capriles, E. (2011). Beyond Being, Beyond Mind, Beyond History. Volume II: Beyond Being, provisional version 3.0. http://webdelprofesor.ula.ve/humanidades/elicap/en/uploads/Biblioteca/bb-bm-bh.part-ii.pdf

Kolizní pravidla. (2. 12. 2014). Wikipedie: Otevřená encyklopedie. http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kolizn%C3%AD_pravidla&oldid=12045758.

Listina základních práv a svobod (1992). http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

Myšička, S. (2011). Protágoras jako teoretik společenské smlouvy. Filosofia 66(3). http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/3/258-267.pdf

Přirozené právo. (27. 04. 2014). Wikipedie: Otevřená encyklopedie. http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%99irozen%C3%A9_pr%C3%A1vo&oldid=11417192.

Autor

Martin

Pracuji jako ajťák a grafik na volné noze, zejména ale pro brněnskou firmu vyrábějící ekodrogerii. Dále působím v brněnském systému místní směny Rozleťse, Českém zahrádkářském svazu, České psychedelické společnosti, spolku Archetypal a Mezinárodní komunitě dzogčhenu. Chcete mě podpořit? BTC: 37mf2FJR26Ce3DxMkocukJDgB1eVjasnZB, příp. PGP podepsané adresy dalších kryptoměn.

Jedna myšlenka na “Lex superior derogat inferiori”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *