Lex superior derogat inferiori

uz-listinaKamarád na Facebooku napsal:

„V Listině základních práv a svobod jsem objevil zajímavé ustanovení, které si podle mě odporuje s tím, co se děje v dnešním světě, zejména v oblasti exekucí:

a) Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku. (čl. 8)

b) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. (čl. 12)

c) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. (čl.10)“

(P.S., upravil a doplnil brozkeff)

Domnívám se, že to je dobrý postřeh a dává to manévrovací prostor pro každého aspoň trochu kreativního právníka, protože v rámci kolizních pravidel, kterými se právní principy řídí, je na prvním místě lex superior derogat inferiori:

Pokračování textu Lex superior derogat inferiori

Návrh ve věci demolice vily v pardubickém parku

Na základě tiskové zprávy města Pardubice s názvem „Správní soud demolici vily v parku neodložil“ a dalších klonů této zprávy v jiných médiích jsem jakožto právní laik napsal zcela naivní, otevřený dopis na adresu města Pardubice:

Dobrý den,

na stránkách města (http://www.pardubice.eu/urad/radnice/media/tiskove-zpravy/tz2012/tisk-120306.html) a v médiích jsem se dočetl o plánované demolici vily pana Holečka. Dovoluji si tímto apelovat na příslušné orgány, aby vzaly do hry i environmentální stránku věci. Bourat jakoukoli funkční a prakticky novou nemovitost, byť nelegálně postavenou, je z mého hlediska naprosto neoprávněné v době, kdy zároveň řešíme tzv. „Zelenou úsporám“, vyměňujeme žárovky za úsporné zářivky a třídíme papír a PET lahve, v rámci mizení surovinových nalezišť včetně ropy, změny klimatu apod.

V některých komentářích spoluobčanů na webu několikrát zazněl naprosto správný návrh, za dob Rakouska-Uherska patrně bez potíží proveditelný a dnes právně bohužel celkem ošemetný, nemovitost nebourat, nýbrž zabavit ve prospěch města a svěřit do užívání některé z mnoha organizací sloužící veřejnému zájmu. Je mi jasné, že tato cesta je právně problematická a patrně se tak v poslední době nikdy nestalo, nicméně z pohledu přirozeného práva, morálky a „selského rozumu“ mnohem, mnohem lepší než tupé naplňování litery zákona bez hledání alternativního řešení.
Pokračování textu Návrh ve věci demolice vily v pardubickém parku