Lex superior derogat inferiori

uz-listinaKamarád na Facebooku napsal:

„V Listině základních práv a svobod jsem objevil zajímavé ustanovení, které si podle mě odporuje s tím, co se děje v dnešním světě, zejména v oblasti exekucí:

a) Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku. (čl. 8)

b) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. (čl. 12)

c) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. (čl.10)“

(P.S., upravil a doplnil brozkeff)

Domnívám se, že to je dobrý postřeh a dává to manévrovací prostor pro každého aspoň trochu kreativního právníka, protože v rámci kolizních pravidel, kterými se právní principy řídí, je na prvním místě lex superior derogat inferiori:

Pokračování textu Lex superior derogat inferiori