Backup Truecrypt bootloader in MBR using dd

Truecrypt system encryption of Windows partition uses first 512 b (sector 0 – MBR) for the bootloader, next 2048 b (sectors 1–5) should be used for decompressor SW and next 29 184 b (sectors 5–61) as the compressed Truecrypt boot loader. Considering the hard drive geometry to pretend having 63 sectors per track, the last sector of the first track (therefore sector no. 62) contains the system partition volume header. (Very important, because without it the partition cannot be mounted. For non-system encrypted partitions, the volume headers are backuped at the beginning and end of the partition.)

Pokračování textu Backup Truecrypt bootloader in MBR using dd

Advanced Format HDD s 4kiB-sektorovou vnitřní geometrií

Poslední přibližně dva roky se nové pevné disky, ale i SSD disky vyrábějí s vnitřní geometrií 4096bajtových (4 kiB) sektorů s emulací klasických 512bajtových sektorů pro BIOS, operační systém i aplikace z důvodů kompatibility (většina BIOSů ani operačních systémů na 4kB sektory není připravena). Snadno ale nastává problém s výkonem, pokud hranice clusterů (jednotek souborového systému) nedosedají přesně na hranice sektorů na fyzické vrstvě. Téměř zaručeně se to stane u Windows XP a starších a rovněž v případě, že takřka jakýkoli „partition manager“ včetně toho výchozího ve Windows s diskovými oddíly manipuloval.

Pokračování textu Advanced Format HDD s 4kiB-sektorovou vnitřní geometrií

NTFS Junction/symlink and Unix symlink interoperability issues

UNIX traditionally supports so called symbolic links, created by the command “ln –s”. On Windows, however, it is still largely an unsupported feature, although the NTFS filesystem specification allows to create symlinks and from Vista on, the default directory structure also uses some symlinks to keep backward compatibility for older programs utilizing directories like C:\Documents and Settings (pointing to new C:\Users) etc. There are some command line tools like Junction and Mklink, a great context menu tool called Link Shell Extension and also a listing tool NTFSLinksView. The major problem  is that there is virtually no backup tool or compression software that would support this filesystem feature. Finally I found maybe the best solution available today, which is CYGWIN and TAR, that saves absolute paths starting with /cygdrive/ when (Win2000+) Junctions are used, and relative paths when (Vista+) Symlinks are used. Unfortunately, the same tool cannot restore the native NTFS symlinks when decompressing, it makes the symlinks useful only for Cygwin environment!

Pokračování textu NTFS Junction/symlink and Unix symlink interoperability issues