Vděčnost

Mám radost z toho, že tu jsem, a že věci jsou, takové jaké jsou. Je obrovským darem to, že mám všechny základní životní potřeby zajištěné – že se nemusím starat o to, jestli budu mít zítra co do huby, jestli budu mít kde přespat, abych neumrzl atd.

Krom toho se svým intelektem mám šanci získat takové vzdělání, se kterým de facto nebudu mít kdykoli problém najít práci – tedy přinejmenším, dokud bude trvat současná civilizace a příznivé vnější okolnosti v českých zemích. Žiju v příjemném místě, necítím se, že mi hrozilo nějaké nebezpečí. Snad všechny představitelné světské parametry pro „ideální život“ jsou v současnosti dostatečně naplněny.

A jelikož všechny tyhle věci jsou pomíjivé, nezbývá než být nesmírně vděčný za to, co je. A nejde vůbec jenom o to, že si mohu intelektuálně vyargumentovat, proč být vděčný. Slovy se dá totiž vyargumentovat cokoli, stejně tak jako se cokoli dá kontrovat. O umění hezky si něco okecat nebo získat dobrý pocit z přetlučení druhého lepší argumentací tady vůbec nejde, takový výsledek zůstává jen na té úrovni slov a mezitím může trpět jak ten první, tak ten druhý.

Nemá pro mě ani tak význam intelektuální konstrukce konceptu vděčnosti, ale uskutečnění vděčnosti v každodenním životě. I za zakušení a stále znovu a znovu zakoušení tohoto stavu jsem vlastně vděčný :-) to, že jsem se do takovéto kondice vůbec dostal zase můžu přičíst tomu, že jsem se ve správný čas dostal do kontaktu s těmi správnými idejemi, lidmi a zkušenostmi, které jako když motýl mávne v Tichomoří křídly, za čas to způsobí bouři na druhém konci Země, postupně vedly k tomu, co je tady a teď.

Po tom, co jsem si protrpěl pět let na základní škole a pár dalších let na gymnáziu kvůli svému intelektu, životnímu negativismu a fatálně nedovyvinutému softwaru pro úspěšnou interakci se sociálním světem okolo, jsem se koncem roku 2006 setkal s dílem Františka Bardona, Carlose Castanedy a Jacka Londona, zanedlouho jsem zjistil, že jsou i lidi, kteří takové cesty skutečně praktikují, a tím se mi celkem rychle transformoval pohled na sebe i na svět kolem.

Jen málokterý systém, jehož metody jsem zkoušel aplikovat, mi ale vydržel delší dobu než pár týdnů (myšleno praxe nejen na úrovni mysli). Až příliš jsem stále spoléhal na difusní strategii vnitřně onálepkovanou jako difusní či neformální praxi. Spíš to celé mělo charakter houpačky ode zdi ke zdi mezi nějakou „praxí“ a relapsem do „praxe rozptýlenosti“. Párkrát jsem si trochu rozbil hubu, když jsem bez nějaké jasnější strukury začal praktikovat jakási energetická cvičení, mezitím se mi v obdobích, kdy zmizela pevnější strukturace času (mimo semestr, o prázdninách atd.) rozjely různé nepříjemné procesy úzkosti a stresu, somaticky lokalizované především do oblasti břicha. V dlouhodobém horizontu navíc zpětně můžu usoudit, že ve srovnání se vzpomínkami z doby konce roku 2006 a začátku roku 2007 mi postupem času výrazně poklesla „bhakti“ či jak nazvat drajv/tendenci a „nadšení“ do něčeho cpát úsilí. V každém případě snaha rekonstruovat minulost je stejně spíš zrcadlem přítomnosti, ze které všechny vzpomínky vznikají, než skutečným přiblížením něčeho minulého.

Začátkem letošního roku jsem se seznámil se systémem Advanced Yoga Practices, přečetl si základní instruktáž k meditaci a světe div se – rozhodl jsem se nastoupit na cestu „formální praxe“ a skutečně den co den tomu věnovat 2×20 minut času. S krátkou přestávkou minulý měsíc mi to zatím vydrželo.
Zhruba ve stejné době mě napadlo vrátit se k jedné knížce, kterou jsem před asi rokem náhodou objevil ve fakultní knihovně, načež jsem se rozhodl se tomu taky začít vážně věnovat.
Do třetice všeho jsem začátkem roku nastoupil do gospelového sboru, který mě taky nesmírně oslovil. Tahle trojkombinace mi dohromady tvoří krásný gestalt.

A od té doby se mnohé změnilo. Už asi po týdnu meditační praxe dle AYP mi začaly mizet všelijaké energetické disbalance, zmizely tenze v břišní oblasti jako v té době univerzální reakce na kdejaké stresory, které sice mysl i předtím vyhodnotila jako bezproblémové, ale tělo si stejně myslelo svoje, spolu s tím se pak začala proměňovat i složka prožívání denních situací, zejména se začala pozvolna vytrácet potřeba neustále „dohánět čas“, což byl na jednu stranu pro mě docela silný motor k tomu pořád něco dělat, ale v širších souvislostech takový imperativ výkonnosti zase nic moc příjemného a blaženého negeneroval. Už od podzimu mi tělo chtělo spát mnohem víc než rok a půl předtím, přičemž až do toho ledna jsem měl pořád jakousi tendenci to silově tlačit a „přemáhat“, fungovat pořád v tom „výkonném režimu“ se spánkem 5–6 hodin denně atd. Po zahájení DM AYP, následně okořeněného náhledem dzogchenu, jsem na tohle poněkud rezignoval a od té doby v zásadě spím cca o 30 % víc než předtím, vypouštím některé věci, které mi do té doby připadaly automaticky jako něco „standardního“ v rámci dne, a tak vůbec jsem nějak zvolnil a začal mít větší radost z toho, jak to je, namísto vzhlížení k jakémusi konstruovanému ideálu. (Přitom ve výsledku „vyprodukuji“ do vnějšího světa zhruba totéž co předtím.)

To nejkrásnější na tom celém je skutečnost, že jsem začal poznávat, co to je ta jakási univerzální kvalita, kterou jsem na začátku popsal v jejím jednom úzkém aspektu vděčnosti za jakési ideální světské okolnosti, nicméně která ve skutečnosti tuto vděčnost hluboce přesahuje a způsobuje i pochopení pro lidi kolem, jejich životní situaci, a to, proč se třeba chovají tak, jak se zrovna chovají (a vlastně nejen lidi) – to vše jaksi „nevýběrově“, bez nějakých jasných limitací. Křesťané tomu asi říkají agapé. Tak asi jo.

(napsáno 2.6.2009, ale doposud jsem váhal, jestli to takhle zveřejnit)

Autor

Martin

Pracuji jako ajťák a grafik na volné noze, zejména ale pro brněnskou firmu vyrábějící ekodrogerii. Dále působím v brněnském systému místní směny Rozleťse, Českém zahrádkářském svazu, České psychedelické společnosti, spolku Archetypal a Mezinárodní komunitě dzogčhenu. Chcete mě podpořit? BTC: 37mf2FJR26Ce3DxMkocukJDgB1eVjasnZB, příp. PGP podepsané adresy dalších kryptoměn.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *