Konec světa, jak jej známe

Depresivní a lehce nihilistická reflexe hypotetického budoucího vývoje lidstva v jedné z nejčernějších variant.

Představme si situaci jako z nějakého post-apokalyptického sci-fi filmu, kdy se současná lidská civilisace, jak ji známe, zhroutí („the end of the world as we know it“, TEOTWAWKI).
Za důvody, proč by k tomu mohlo dojít, berme zejména globální krizi, způsobenou zejména:
— globálními klimatickými změnami znemožňující život na mnoha částech Země, způsobující masové migrace obyvatelstva, války o vodu, půdu a nerostné zdroje
— docházející nerostné suroviny, zejména ropu, způsobující nejprve výpadky v dodávkách, následovaných enormním zvýšením cen, následované kolapsem hospodářství
— rozpadem tradičních společenství, zapomenutím tradičních metod výroby a života a absolutní závislosti civilisované společnosti na civilisačních výdobytcích.

Nyní k samotným bodům podrobněji:

Globální klimatické změny způsobí například:
— Zaplavení velkých ploch pevniny stoupající hladinou moře, masovým exodem obyvatel z těchto krajin do nepostižených oblastí. Důsledky? Nezvladatelné sociální problémy a konflikty, neschopnost okolních oblastí postarat se o uprchlíky. Neschopnost zajistit jim potraviny, obživu, práci, bydlení. Extrémní zátěž světové ekonomiky, způsobující pravděpodobně její kolaps, zničení hodnoty peněz jako oběživa a prostředku směny (hyperinflace, krachy finančních institucí, ztráta funkce peněz. Nutnost návratu ke krytému oběživu (zlatu) nebo regresi až do stadia naturální směny…)
— Války mezi populací uprchlíků a oblastmi, které neobyvatelné oblasti obklopují. Masa prchajícího obyvatelstva z neobyvatelných oblastí bude všemi okolními krajinami (z důvodů uvedených výše) odmítána a to všemi prostředky (již se staví proti tomuto přílivu zdi, např. mezi Čínou a Severní Koreou nebo mezi Indií a Bangladéší). Strádající a hladovějící obyvatelstvo však rovněž bude v posledním zoufalství ochotno použít všech prostředků k přežití. Výsledek? Obrovské ztráty na obou stranách, hospodářské dopady katastrofální, zničení infrastruktury, nemožnost produkce potravin a těžké omezení veškeré výroby, sociální nestabilita způsobující totální chaos, boje mezi lidmi o přežití (v New Orleans stačilo po Katrině pár dní, aby se z civilisovaných lidí stali barbaři).

Ropná (a nejen ropná) krize:
Problémem takové krize bude její bezvýchodnost. Daná ne dočasnou vojensko-politickou situací, ale trvale se zhoršující geopolitickou situací v celém světě a nemožnosti obnovit původní stav těžby, když už nebude fyzicky možné tento stav nastolit díky chybějícím zásobám. Žádné „stavění hladové zdi“ ani New Deal tu pro návrat z ze stagflace fungovat z principiálních důvodů nebude. Možný průběh?
— Války mocností o ubývající ropná naleziště. Narůstající strategická významnost oblastí surovinu poskytující je ve světě patrná již dnes (Irák, Írán). Možné použití jaderných zbraní. Výsledek? Vyhlazení celého nebo téměř celého lidstva… kdo ví?
— Neschopnost především chudších zemí získat ropu již v počátku nastupující krize (nižší kupní síla, slabá vojenská síla) … výsledek? Vážné sociální až existenční problémy v těchto oblastech. Války v důsledku masového exodu viz výše.

Společným jmenovatelem je však to nejhorší: Civilisovaná společnost již zapomněla tradiční způsoby obživy. V populaci již dávno není prakticky nikdo schopný fungovat soběstačně, bez elektřiny, zabalených potravin v supermarketech a dopravních prostředků. Uživit se na poli bez traktoru? Jak? A kdo takové pole má? A jak se dá být soběstačným pro obyvatele ve městě, kde nejbližší úrodná půda je (desítky) kilometrů daleko…
Kolik procent populace by Země dokázala uživit, nebýt všech vymožeností moderní civilisace, umělých hnojiv, traktorů, zpracujících závodů a obecně všeho vytvořené kulturou a závislé na fosilních zdrojích? Desetinu?
Výsledná bilance tohoto stavu? Zánik 90 % populace, v důsledku válek a neexistence nové funkční infrastruktury připravené na Nový způsob života spíše ještě více? Kdo ví…

Předpokladem však je, že někdo přece jen přežije. K čemu však dojde, po několika generacích?
Schopnosti programovat v C++, stejně jako profese advokáta, budou ve zhrouceném světě k ničemu. Přeživší komunita, ve které se tito ex-odborníci objeví, bude mít po dlouhá léta priority docela jiné než opravování bugů v programu na vedení podvojného účetnictví nebo podávání žalob pro tunelování podniku. Pokud nebudou tito nyní „experti“ k ničemu z komunity exkomunikováni pro jejich nepotřebnost a pouhou neúnosnou zátěž, budou se muset tito lidé znovu naučit dávno zapomenutým řemeslům, a podílet se na chodu komunity, aby se zajistilo její přežití a další existence.
Po dobu, co bude tato první generace žít, tak znalosti a schopnosti (know-how) bývalé civilisace budou stále existovat, byť zatím budou úplně k ničemu. Nová generace, narozená již v Novém světě, bude muset být vychovávána především tak, aby dokázala dále pokračovat v udržení společnosti. Nikdo se již nebude učit pomalu zapomínaným věcem, které se dělaly ve Starém světě. Byť se jim dostane výchovy, že něco jako Stará civilisace existovala, pro třetí generaci to již bude jen nepodstatný dějepis. O několik generací dále se postupně budou zapomínat další a další věci, kterými byla Stará civilisace charakteristická. Ještě o několik generací dále se již pojem Starý svět stane podobný našemu pojmu Atlantida. Z vyspělé informační společnosti se stane opět primitivní kultura, ve které se relikty Starého světa stanou postupně bájemi a mýty.

A kolo se konečně otočí; cyklus vývoje civilisace začne nanovo. Pěkné vyhlídky, což?

Relevantní odkazy:
Darken: „Dobrá nebo zlá příroda“ – zajímavý článek, který poukazuje na naivitu „sluníčkářského idealismu“
Transition towns, projekt některých anglických měst s cílem zvýšit svoji nezávislost na fosilních palivech a transformovat se do trvale udržitelné podoby
Diskusní konference blogu „Zlom ropy“ – velmi vážně brané diskuse týkající se mimo jiné konkrétních příprav na očekávaný „konec světa“
Bloomberg Energy Prices – aktuální ceny ropy
Ropný zlom – poziční dokument č. 1, vydaný nedávno Trastem pro ekonomiku a společnost. Doporučuji!

Autor

Martin

Pracuji jako ajťák a grafik na volné noze, zejména ale pro brněnskou firmu vyrábějící ekodrogerii. Dále působím v brněnském systému místní směny Rozleťse, Českém zahrádkářském svazu, České psychedelické společnosti, spolku Archetypal a Mezinárodní komunitě dzogčhenu. Chcete mě podpořit? BTC: 37mf2FJR26Ce3DxMkocukJDgB1eVjasnZB, příp. PGP podepsané adresy dalších kryptoměn.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *