Výročí 75 let LSD aneb Jak se v médiích vyrábí expert, a jak se na Sibiři objevily meskalinové kaktusy

Expertem je každý, který dostane prostor mluvit v médiích v nějakém rozhovoru. Nikdo neověřuje, jestli něčemu vy osobně rozumíte a jestli nemelete s**čky. Spoléhá se na autoritu zaštiťující organizace, kterou zastupujete; každý, kdo se pak touto organizací ohání, je automaticky titulován jako expert na danou věc.

Pokračování textu Výročí 75 let LSD aneb Jak se v médiích vyrábí expert, a jak se na Sibiři objevily meskalinové kaktusy

Bakalářská práce – gospel

Bakalářská práce: Zpívání pro radost v gospelovém sboru

Práce odevzdána 6. prosince 2010. Obhajoba 6. ledna 2011.

Malec, M. (2010). Prožívání a zpívání pro radost v gospelovém sboru: interpretativní fenomenologická analýza. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita.

Klíčová slova: prožívání, zkušenost, životní svět, fenomenologie, hermeneutika, amatérský sborový zpěv, hudba, gospel, radost, subjektivní well-being (SWB), interpretativní fenomenologická analýza (IPA)

    Podceňovaná bezpečnost u počítačů v domácnostech

    SOČ 2007 – vítězná práce v krajském kole soutěže

    V roce 2007 jsem se před maturitou zúčastnil „Středoškolské odborné činnosti“ s technicky zaměřenou prací věnovanou bezpečnosti dat v domácnostech. Práce je teoretickým úvodem do problematiky a jejím smyslem je ukázat místa, kde je bezpečnost počítačových dat ohrožena. Zejména se zaměřuji na riziko omezené životnosti datových médií, zabezpečení citlivých dat před nežádoucími osobami atd. Nenabízím konkrétní návody, kam kde kliknout pro dosažení toho či onoho, ale spíše méně zkušeným uživatelům nastiňuji, kde všude jsou slabá místa a kam případně dále zaměřit pozornost.

    Pokračování textu Podceňovaná bezpečnost u počítačů v domácnostech