Transition to Sustainability: What did WWOOF volunteers at an organic farm learn?

Plukrijp-kolaz_Download the PDF of my Master’s Thesis here:

Transition to Sustainability: What did WWOOF volunteers at an organic farm learn? [PDF – 1,2 MB]

To cite (APA style): Malec, M. (2013). Transition to Sustainability: What did volunteers at an organic farm learn? (Master’s Thesis). Masaryk University, Brno, Czech Rep. doi:10.13140/RG.2.1.1689.1048.

cc-by-sa-40

I have chosen to publish the thesis with a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Enjoy!

Both my supervisor and the opponent propose excellent grade (A), jay! :-)

Beyond Being, Beyond Mind, Beyond History 2012 – seminář/webinář

V úterý začíná série studijně/diskusně orientovaných setkání postavených především na díle Elíase Caprilese nesoucího stejné jméno jako tato akce. Začínáme tématem „Degenerace v průběhu historie a konec kalijugy“. Všechny informace nabízí webová stránka http://permabook.brozkeff.net/doku.php?id=bb-bm-bh-2012. Zájemce srdečně zvu, ať už připojením se přes internet (videokonference) nebo naživo.