Magor s přesahem

Blázen, šílenec, magor: šup s nimi na psychiatrii.

Jak se liší od této skupiny lidí mystik či duchovně vyspělá bytost? Nijak, je to jen „magor s přesahem“ :-P

Ten nepatrný rozdíl ve formě jakéhosi nepopsatelného přesahu tam většinou vidí jen ten „magor“ sám. Okolní svět nerozlišuje. Nač by měl, věnovat pozornost takovým subtilním věcem by bylo zatěžování se drobnostmi ;)

Tao a Castanedovský nagual?

Tao, které lze postihnout slovy,
není věčné a neměnné tao;
jméno, které lze pojmenovat,
není věčné a neměnné jméno …
(Lao-c‘: Tao te ťing)

Nějak se mi nezdá Castanedovské dělení na „tonal“ a „nagual“. Co takhle strčit celý svět tonalu pod nagual? Nechť je tedy tonal podmnožinou nagualu.
Rád bych pak spojil taoistický monismus s Castanedovským systémem, jen zjišťuji, že zatímco mentální mapu pojmů a vztahů v buddhismu a taoismu aspoň trochu chápu, přestávám chápat vnitřní strukturu Castanedovského světa. Dřív jsem to neřešil a bral si intuitivně to, co ke mě skrze slova v knihách přicházelo. Teď mi má úchylka všechno uchopit jako systém našeptává, že Castanedovský svět, ač se jeví jako koherentní a úplný, je poněkud zmatečný. To ale až tehdy, kdy je konfrontován se systémy jinými a dojde ke snaze o syntézu a přiřazení příbuzných pojmů.

Thoughts

– Solve et coagula: ryze vědecká metoda – analýza a syntéza ;)
– Vše co vzniká, existuje podmíněně
Mystika v kostce pro střední školy… hmmm ;-)
– Zajímavé paralely: Maitréya a Návrat Ježíše na Zem
– Absolutní definice dobra a zla: dobré je, co je nesobecké a zneosobňující, zlé je co je sobecké a zosobňující
– Každé upřímné a neustále přítomné upnutí se na ideál je dobré na Cestě oddanosti
– R. Pirsig: Odmítnout část Buddhy, která se zabývá analýzou motocyklů, znamená nepochopit Buddhu vůbec.