Zpívání pro radost v gospelovém sboru

Na světě je moje bakalářská práce, kterou jsem včera konečně odevzdal. Obsahem je kvalitativní analýza prožívání tří členů našeho gospelového sboru. „Film o filmu“ možná vznikne později.

Prožívání a zpívání pro radost v gospelovém sboru: interpretativní fenomenologická analýza

PDF (1,8 MB):
Malec-BP-Zpivani_pro_radost-IPA.pdf

Anotace:

Tato práce popisuje explorativní kvalitativní výzkum
charakteristikou vícečetné případové studie s využitím metody
interpretativní fenomenologické analýzy (IPA), který mapuje
prožívání tří členů amatérského gospelového pěveckého sboru a to,
jaký smysl a význam subjektivně přikládají svým zkušenostem z 
účasti v tomto pěveckém sboru.

V teoretické části práce jsou představena epistemologická
východiska práce — tj. procesualismus, fenomenologie,
hermeneutika a idiografie, a jsou definovány klíčové pojmy
prožívání, zkušenost, životní svět a další. Dále je představeno
věcné téma práce — tj. prožívání hudebních a pěveckých aktivit,
rozdíl mezi profesionálním a amatérským přístupem k umění a 
fenomenologie radosti v podání Csikszentmihályiho teorie stavu
plynutí (flow).

Výzkumná část popisuje postup získávání dat pomocí
polostrukturovaných rozhovorů i postup tvorby výsledků formou
analýzy a interpretace dat dle metody IPA. Následně jsou
představovány výsledky analýzy a interpretace dat každého
jednotlivého respondenta samostatně (vícečetná případová studie)
ve formě tzv. „hlavních témat“, která jsou vždy důsledně
zakotvena v konkrétních hrubých datech přepisů rozhovorů. Zážitky
radosti a flow, Svoboda vyjádření, Vzájemná spolupráce a Kontrast
mezi všedním a svátečním — zkouškami a koncerty jsou společná
témata pro všechny respondenty. Každý respondent naopak zaujímal
odlišný postoj ke křesťanskému obsahu gospelu. V závěru je práce
uzavřena kritickou diskusí nad zjištěnými výsledky a jejími
přínosy pro psychologii.

Klíčová slova:

prožívání, zkušenost, životní svět, fenomenologie, hermeneutika,
amatérský sborový zpěv, hudba, gospel, radost, subjektivní
well-being (SWB), interpretativní fenomenologická analýza (IPA)

Autor

Martin

Pracuji jako ajťák a grafik na volné noze, zejména ale pro brněnskou firmu vyrábějící ekodrogerii. Dále působím v brněnském systému místní směny Rozleťse, Českém zahrádkářském svazu, České psychedelické společnosti, spolku Archetypal a Mezinárodní komunitě dzogčhenu. Chcete mě podpořit? BTC: 37mf2FJR26Ce3DxMkocukJDgB1eVjasnZB, příp. PGP podepsané adresy dalších kryptoměn.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *