Etický rozměr finančního poradenství

Jsem přesvědčen, že finanční poradenství může opravdu být finančním PORADENSTVÍM a nikoli vnucováním/prodejem co nejvíce produktů bez ohledu na skutečné potřeby klienta. A že opravdu je možné klientovi pomoci zefektivnit jeho nakládání s penězi, uspořit v dlouhodobém horizontu statisíce apod. Vše je jen o tom, na první místo si dosadit cíl „naplnit potřeby klienta“, nikoli „nahrabat si co největší provize a pak utéct“.

Příspěvek jsem původně napsal jako komentář v diskusi ke článku Finanční poradenství naruby, kde by patrně brzy zapadl do zapomnění.

Poradenství se dá dělat i eticky, tedy s čistým záměrem. A rozhodně takový poradce nepřijde na buben, jak je v našich zemích rozšířená představa (že „férově se podnikat nedá“ apod.).

Výhod „eticky prováděného poradenství“ je domnívám se několik:

  1. portfolio opravdu odpovídá potřebám klienta, který ani v dlouhodobém horizontu nemá pocit, že byl nějak „podveden“, oklamán apod., a rád dále své finanční kroky s poradcem konzultuje, který dál provádí servis, vše k oboustranné spokojenosti (nikoli že jeden vyhraje nad druhým)
  2. doporučení takovéhoto spokojeného klienta svým známým jsou spontánní, upřímná a mnohem hodnotnější než „vynucení platby x kontakty“; poznání poradce, který opravdu jedná v zájmu klienta aspoň trochu očišťuje jinak hodně špatné jméno tohoto oboru u nás, a vůbec se tím ukazuje, že pracovat, podnikat apod. stále JE VSKUTKU MOŽNÉ i férově, poctivě, a nejen že to přesto může být stále výnosné, má to i další výhody, jako třeba:
  3. psychologický význam – Poradce má z takové férové práce radost a pocit smysluplně odvedené práce, stejně jako pořádný řemeslník bude po právu „pyšný“ (v dobrém slova smyslu) za kvalitní odvedenou práci. Poradce nemusí nepříjemné obsahy přicházející se svědomí/Superega vytěsňovat do nevědomí a nasazovat falešnou masku, může zůstat otevřeným a upřímným člověkem, se kterým je radost se bavit.

Ačkoli každý poradce musí být z něčeho živ, není pochyb o tom, že i férově jednající poradce si na provizích, byť nejsou klíčem při budování portfolií, vydělá dost na to, aby nemusel jednat nečistě. (Jednorázově možná v číslech vydělá „méně“, ale dlouhodobou spoluprací se to vrátí)

Odvážná úvaha na závěr: Povinností nastupujících poradců by měl být iniciační rituálsložení přísahy, kde by vyjádřil svou práci jako povolání/poslání a ctnostný cíl takové práce a opovržení neetickými praktikami. Vnitřní kontrolní mechanismy porad. společností, obecně závazný etický kodex atd. by měly jasně deklarovat nepřípustnost neetického jednání a princip (v případě většího prohřešku) jednou a dost as patřičnými dopady. Bohužel správné pojetí „dobrých mravů“ s všeobecného povědomí poněkud mizí, na soudech se jen zřídkakdy daří obhájit věc s využitím paragrafů o „rozporu s dobrými mravy“ a převládající pohled na právo je, že už se od etiky dávno odtrhlo a je to v podstatě „v pořádku“. (Viz např. prohlášení i praktiky JUDr. Sokola a mnoha dalších). Ale etická/duchovní změna společnosti patrně jinak než „odspoda“ od jedinců, kteří tak bytostně smýšlejí, jednají a všem ve svém okolí ukazují inspiraci, že „takhle to taky jde dělat“, není možná.

Poznámka na závěr: V současné době se sám zapracovávám ve společnosti Partners a držím se toho jen kvůli výše rozvedenému „idealismu“, kterým zatím nic nedokázalo otřást a věřím, že ani nikdy neotřese. Všem svým vedoucím a školitelům chci poděkovat, že se mnou tento postoj sdílejí a zdá se, že jej sami praktikují. Ani kritický zrak cvičený třemi lety studia psychologie a rokem a půl buddhistické praxe zatím nezahlédl žádnou stopu faleše a přetvářky. Vše jako by naznačovalo vznešený ideál bódhisattvy, stojící za tím vším. Doufám, že se nemýlím – však čas už ukáže…

Autor

Martin

Pracuji jako ajťák a grafik na volné noze, zejména ale pro brněnskou firmu vyrábějící ekodrogerii. Dále působím v brněnském systému místní směny Rozleťse, Českém zahrádkářském svazu, České psychedelické společnosti, spolku Archetypal a Mezinárodní komunitě dzogčhenu. Chcete mě podpořit? BTC: 37mf2FJR26Ce3DxMkocukJDgB1eVjasnZB, příp. PGP podepsané adresy dalších kryptoměn.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *