Lze odmítnout prezidentskou amnestii?

V souvislosti s novoroční velkou amnestií odcházejícího prezidenta Klause a řadou kontroverzí, kterou to oprávněně vyvolává, se objevuje otázka: Může amnestovaný amnestii odmítnout, nesouhlasí-li s formou amnestie jako takové, a souhlasí-li se svým vlastním trestem, který mu byl udělen? Z pokusů zjistit na tuto otázku odpověď to vypadá, že nikoliv. Co tedy může odsouzený, který je náhle osvobozen, podniknout, aby vyjádřil svůj nesouhlas s amnestií z důvodu pocitu ohrožení důvěry ve spravedlnost (navzdory tomu, že sám z amnestie aktuálně profituje)? Jak totiž může kdykoli v budoucnosti kritizovat Klausovu amnestii, když jej kdokoli může odkázat na to, že nemá na něco takového právo, když jí sám „využil“…