LyX, BibTeX a citace podle APA normy

LyX je grafická nadstavba vynikajícího typografického systému TeX, resp. sady maker LaTeX. Představuji, jak jsem v něm vyřešil využití citační databáze BibTeX, abych dostával citace podle citační normy Americké psychologické asociace.


Poprvé jsem před více než čtyřmi lety použil
LyX při psaní své práce v rámci soutěže Středoškolské
odborné činnosti (SOČ) a od té doby jej pravidelně
používám v průběhu celého svého dosavadního studia
na VŠ. V rámci oboru psychologie se pro
bibliografické citace využívá citační norma APA, nikoliv ČSN
ISO 690 a 690-2.


Stručné srovnání norem ČSN ISO a APA

Podrobně zde ukazovat hlavní rozdíly mezi oběma
normami nebudu. Jen názorně ukážu, jak by ukázková
bibliografická citace knihy vypadala v obou normách (první
ČSN, druhá APA): • KOSEK, Jiří. Html – tvorba dokonalých
  stránek: podrobný průvodce.
  Ilustroval Ondřej Tůma. 1. vyd.
  Praha: Grada, 1998. 291 s. ISBN 80-7169-608-0.


 • Kosek, J. (1998). Html – tvorba
  dokonalých stránek: podrobný průvodce.
  Praha: Grada.Již z tohoto je zjevné, že APA je
méně přísná co do množství povinných údajů a je
tak trochu „vágnější“, nicméně v sociálních vědách,
zejména v psychologii, se docela běžně používá a pro
zápis je pochopitelně i jednodušší.


Citace v textu se v rámci APA
preferují způsobem (Autor, rok), nikoli v nějakém
širším provedení, jako poznámka pod čarou apod.


Ruční citování versus využití citační
databáze


Ručně


Jsou v zásadě dva způsoby, jak při
psaní odborné práce pracovat s bibliografickými citacemi.
Ten první je velice přímočarý, tj. ruční. Ručně
na konci textu vypisuji podle požadavků dané citační normy
jednotlivé položky citované literatury v abecedním pořadí,
a pak plynule do textu za citace píšu do závorek
autora a rok vydání díla., případně i číslo strany.
Například mohu konstatovat, že podobné informace o tvorbě
dokonalých webových stránek najdete v již zmiňovaném díle
(Kosek, 1998, s. 11-19)
.


Výhoda ručního způsobu je, že si všechno
dělám manuálně a nemusím konfigurovat žádný software.
Jako kdyby psal na psacím stroji nebo rukou. Musím si ale
hlídat abecední pořadí citované literatury, to abych vše, co
cituji v textu, měl na konci v seznamu literatury,
a naopak, na konci neměl něco, co se v textu
vlastně vůbec neobjevuje, atd. Pokud budu jindy citovat stejné
dílo v jiném dokumentu, musím bibliografickou citaci psát
znovu nebo ji manuálně kopírovat z původního dokumentu.


Nemyslím si ale, že tento způsob je dnes
nutně „špatně“ a je překonaný – sám jsem jej
až doposud, tj. skoro 4 roky, výhradně používal,
navzdory tomu, že existují i chytré databáze, k nimž
se hned dostanu.


Zbytek tohoto článku se už nebude bavit
o tomto ručním psaní citací, protože k němu už není
moc víc co dodat. V rámci psaní bakalářské práce se mi
ale množství citované literatury rozmnožilo natolik, že jsem
v průběhu času došel k tomu, že bych chtěl
nechat stroj, aby mi některé věci řešil automaticky.
Začal jsem tedy zjišťovat, jak využít tzv. databáze citací
a to tak, aby se mi jak citace v textu, tak
i bibliografie na konci generovala z této databáze
automaticky, a to navíc přesně tak, jak potřebuji – tedy
podle citační normy APA.


Z databáze citací – BibTeX


Databáze citací je jak už název
napovídá – databáze. Tabulka jednotlivých položek s údaji
o jednotlivých knihách, sbornících, odborných článcích,
webových stránkách atd., kde jsou ale odděleny jednotlivé údaje,
tedy každá položka (řádek) obsahuje tolik sloupců, kolik druhů
údajů potřebujeme. U citace podle APA normy to je minimálně
(1) autor, autoři nebo editoři, (2) rok vydání, (3) název,
(4) místo vydání, (5) vydavatel,
u elektronických zdrojů
pak ještě (6) webová stránka, nebo u článků z el.
databází DOI (7) datum stažení informace
z webové stránky.


Databáze existuje nezávisle na práci,
kterou právě píšeme. Můžeme mít společnou databázi pro
všechny texty, které kdy budeme psát, nebo si vytvořit kolik
databází chceme nezávisle na sobě. Důležité je,
že položek v databázi může být víc, než kolik jich
skutečně v dané práci odcitujeme.


Postup citování s využitím citační
databáze


Píšeme text a potřebujeme citovat nějakou
publikaci.
  1. Přepneme se do souboru
   s databází, resp. grafické nadstavby, která s touto
   databází pracuje. V případě LaTeXu je touto databází
   tzv. BibTeX, a jako software, kterým ve Windows tuto
   databázi spravuji, používám JabRef.


  2. Přidáme novou položku do databáze
   a do jednotlivých položek (sloupců) vepíšeme
   jednotlivé potřebné údaje. Zatím neřešíme, jak bude citace
   v práci vypadat – jen do správných kolonek vepíšeme,
   co je potřeba.


  3. Přepneme se zpátky do dokumentu,
   který je na tuto databázi napojen, a vložíme novou
   citaci z databáze. Tím se do textu vloží
   reference na tuto položku databáze a křížový odkaz
   na položku v bibliografii na konci práce.
Bibliografie na konci tedy neobsahuje nic, co
by nebylo citováno v textu, a zároveň, nehrozí,
že budeme citovat něco, co zapomeneme na konci uvést.
Pokud přimějeme, aby se takto vkládané citace a bibliografie
formátovala v souladu s požadovanou citační normou,
máme vyhráno a může nám to časem šetřit čas i snížit
množství chyb z nepozornosti.


Jak na to v LyXu


Od obecného ke konkrétního aneb
postup, který jsem sám v LyXu použil a funguje mi
k tomu, abych využil citační databázi, se kterou je LyX
kompatibilní, a formátování citací odpovídalo citační
normě APA.


Je jasné, že obecný princip nezávislé
databáze a čerpání dat z ní neříká nic o tom,
jak
se tyto položky z databáze mají v textu
práce formátovat. To v rámci softwaru určuje tzv.
„citační šablona“ (naprogramované postupy, co se má
s údaji z databáze dělat, jak se mají zobrazit
v textu práce – je to analogické šablonám stylů CSS
v rámci HTML).


Výchozí citační šablona, kterou
používá LaTeX i LyX, není vyhovující, zejména
proto, že formát citací v textu není ve tvaru
(Autor, rok) a rovněž z databáze neleze bibliografie
ve formátu APA.


Potřebujeme tedy najít citační šablonu,
formátující citace dle normy APA, která je zároveň kompatibilní
s funkcemi citování v LyXu. Není to tak triviální,
protože ačkoli nezávisle na sobě existuje několik různých
citačních šablon od různých autorů, co umožňují
v prostředí LaTeXu citovat dle normy APA při využití
citační databáze BibTeX, málokterá z těchto citačních
šablon byl vyvíjena tak, aby zároveň fungovala v grafické
nadstavbě LyXu, který vznikal až mnohem později, než
původní LaTeX. Podrobnosti už nechám stranou a rovnou přejdu
k výsledku:


APALIKE – citační šablona funkční v LyXu


Jako funkční v LyXu se mi po marném
zkoušení dalších šablon (zejm. „apacite“) ukázala citační
šablona „apalike“ a citace v textu podle
šablony „Natbib“. Problém s šablonou „apalike“
je ale v tom, že se jedná o více než 20 let
starou citační šablonu (1988). V té době neexistoval
internet, neexistovaly elektronické databáze odborných článků
jako dnes atd., a tedy tato prastará citační šablona
ignoruje řadu sloupců z citační databáze, jako jsou třeba
URL (internetová adresa), LASTCHECKED (poslední
přístup k elektronickému zdroji) nebo DOI (digital
object identifier, identifikátor původu článku z elektronických
databází odborných periodik – ProQuest, EBSCO, Elsevier atd.)
I původní verze šablony sice funguje, ale v seznamu
literatury na konci budou tato důležitá pole chybět.


V rámci balíčku, který je možné
do prostředí TeXu nainstalovat (na Windows používám
MiKTeX, který se dodává k LyXu), se nainstalují
dva hned dvě verze šablony, původní APALIKE a již
modifikovaná šablona s názvem APALIKE2, která
opravuje formát citací, aby poslední dva autoři byli oddělení
znakem „&“, editoři se označovali zkratkou
Ed.“ resp. „Eds.“, apod.


Na webu se vyskytují i další
modifikované verze šablony APALIKE, kde se přidává podpora
URL adres, DOI atd., ale vždy se vychází z původní
a nedokonalé verze APALIKE
. Jelikož úpravy ve verzi
APALIKE2 jsou žádoucí, rozhodl jsem se implementovat
podporu URL a DOI sám do této již upravené šablony
APALIKE2.


Nová šablona se tedy jmenuje
apalike2-url-doi“ a nabízím ji ke stažení
zde:


http://www.mediafire.com/?p42ril6tpftakni
nebo http://ifile.it/m1i5fa4/apalike2-url-doi.bst


Jak nainstalovat apalike2-url-doi.bst do MikTeXu


Soubor apalike2-url-doi.bst se musí
nacházet v adresáři, kam vidí distribuce TeXu (v tomto
případě MiKTeX) a tedy i LyX. Nedoporučuji jej tupě
vkládat do adresářů, kam MiKTeX běžně instaluje nové
balíčky (společné pro všechny uživatele v Program
Files
, individuální jen pro uživatele někde v uživatelském
adresáři (Data aplikací ve WinXP, AppData
ve WinVista/7). Místo toho doporučuji vytvořit „místní
úložiště TeXu
“. Jak se to dělá ukazuje návod
na adrese http://docs.miktex.org/2.8/manual/localadditions.html,
konkrétně Figure 4.5.


Vytvořil jsem tedy nový adresář na kořenu
disku C: označený „Local TeX files“, v něm vytvořil
kopii strukturu adresářů /bibtex/bst/apalike/ a do tohoto
adresáře uložil upravenou šablonu apalike2-url-doi.bst.


V konfigurátoru MiKTeXu, (MiKTeX Options,
dostupné přes nabídku Start) tedy přidáme místní úložiště
a jelikož jsme přidali nové soubory, musíme dát celému
TeXu o nich vědět – tedy aktualizovat databázi souborů.
V záložce General to je tlačítko Refresh FNDB.

Jak vytvořit databázi citací


TeX je zvyklý používat databázi citací
ve formátu BibTeX. Soubor databáze má příponu .bib a lze
jej psát ručně. Pohodlnější je ale používat na to
specializovaný software. Na Windows používám a jsem
spokojen s programem JabRef, který lze buď nainstalovat
společně s LyXem, nebo i samostatně.

Používání JabRefu je poměrně jednoduché,
v menu BibTeX stačí klikat na New entry, nebo v horní
liště na ikonku „+“, zvolit jestli jde o knihu,
článek nebo třeba příspěvek ve sbírce z konference
(InCollection) a pak jen vyplnit potřebné údaje. Doporučuji
zkraje pozměnit pořadí požadovaných a volitelných polí
dle potřeby (menu Options – Customize entry types). Jelikož
používám výhradně citační styl APA, nepotřebuji zadávat
ISBN, počty stran knihy apod., a tím jak jsem zvyklý dlouho
vše psát ručně, chtěl jsem mít pořadí polí stejné jako při
ručním psaní bibliografického údaje. Tedy Pořadí polí
v Required Fields u knihy mám „author/editor, year,
title, location, publisher“ a u článku (article)
„author, year, title, journal, volume, number, pages“.


V nastavení [Options — Preferences],
záložka [BibTeX key generator] ještě doporučuji změnit [Default
pattern] na „[authors3][year]“ a hlavně je
dobré dole zaškrtnout [Generate keys before saving]. Tím
se každé položce v citační databázi přiřadí
identifikační klíč ve tvaru „PrvníTřiAutořiRok“
a podle tohoto klíče pak bude možné v LyXu vybírat
adekvátní položku ze seznamu literatury.


Je důležité ukládat databázi v JabRefu
se stejným kódováním, jaké budeme používat v LyXu
(iso8859-2, win1250 nebo snad utf8).Jak
dokument v LyXu napojit na citační databázi


Přesuneme se na konec dokumentu
a otevřeme menu [Vložit — Seznamy/Obsah — Bibliografie
BiBTeXu…]. Jako styl vybereme náš nově nainstalovaný
apalike2-url-doi, pokud není v seznamu, předtím klikneme
na [Znovu prozkoumat]. Databázi citací pak najdeme přes
[Přidat — Procházet…] Normálně je žádoucí ponechat volbu
Obsah na variantě [všechny citované reference]. Pokud
z nějakého důvodu chceme, aby se na konec vložila
celá zvolená citační databáze, zvolíme druhou variantu [všechny
reference].


Jak zajistit správné formátování citací
ve tvaru (Autor, rok)


V LyXu otevřeme menu [Dokument —
Nastavení…] a v Nastavení dokumentu v záložce
[Bibliografie] změníme výchozí [Standard (numerický)]
na [Natbib, Natbib-styl: Autor-rok].


Jak vkládat citace do textu


Píšeme naši práci, a na místě, kde
chceme vložit citaci ve tvaru (Autor, rok), případně
jen Autor bez závorek a později (rok), otevřeme
menu [Vložit—Citace]. Vlevo by se měl objevit seznam citací,
z nichž dvojklikem vybereme tu, kterou potřebujeme, dole
případně do „textu za“ doplníme něco jako „
s.
3
“, pokud chceme
citovat konkrétní strany, a dole vybereme, jaké formátování
zrovna potřebujeme.


Výsledek


Takto pokračujeme
dál a dál, průběžně nebo až na konci pak
provedeme běžný export do PDF nebo jiného požadovaného
formátu.


Pokud by
se stalo, že seznam literatury na konci obsahuje
neoprávněně i identifikátor v hranatých závorkách,
lze problém obejít přidáním následujícího řádku
do preambule dokumentu (LyX: [Dokument – Nastavení –
Preambule LaTeXu]):
makeatletterdef@biblabel#1{}makeatother

— — —


Bonus: Přímé citování z JabRefu
do dokumentu LyXu


Tahle funkce není nezbytně nutná, protože je
spíš lepší využít funkci LyXu [Vložit – Citace]. Pokud
přesto chceme přímo z JabRefu vkládat citace do aktuálního
místa dokumentu otevřeného v LyXu, musíme nastavit tzv.
„pipe“.A)
V LyXu otevřeme [Nástroje – Nastavení], záložka
Cesty. Do položky [Napojení na LyXserver(pipe)] vložíme
\.pipelyxserver“, uložíme a restartujeme LyX.

B) V JabRefu otevřeme [Options –
Preferences], záložka [External Programs]. V části [External
Programs] klikneme na tlačítko s logem LyXu a do řádku
[Path to LyX pipe] vložíme „\.pipelyxserver.in“.


Klávesovou zkratkou Ctrl-L v JabRefu,
případně přes menu [Tools–Push entries to external applications]
se označené položky bibliografie přenesou jako citace
do právě otevřeného dokumentu v LyXu.

Autor

Martin

Pracuji jako ajťák a grafik na volné noze, zejména ale pro brněnskou firmu vyrábějící ekodrogerii. Dále působím v brněnském systému místní směny Rozleťse, Českém zahrádkářském svazu, České psychedelické společnosti, spolku Archetypal a Mezinárodní komunitě dzogčhenu. Chcete mě podpořit? BTC: 37mf2FJR26Ce3DxMkocukJDgB1eVjasnZB, příp. PGP podepsané adresy dalších kryptoměn.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *