Lidská zásobárna vědění a jeho zánik po konci civilizace

Jen taková úvaha…

Antické civilizace zanikly a zbylo po nich nějaké množství dokumentů a dokladů o jejich době. Z vědění dochovaného řekněme v písemné podobě se zachoval nepatrný zlomek. Nejen že drtivá většina informační báze té doby byla zničena, ale i to co nám zbylo, se snažíme „zvýznamnit“ s největšími problémy. Optikou dneška se snažíme interpretovat texty minulé civilizace, přičemž není zachována kontinuita kultury. Mytologické struktury, které podpírají každou civilizaci, byly v průběhu času po zániku původní kultury zapomenuty, a dnes tak jen děláme umělý pokus o rekonstrukci toho, jaké tyto mytologické struktury byly.

Výsledek je velice neúplné vědění, silně zkreslené nedostatkem informací, interpretacemi prováděnými optikou, která v té době neexistovala atd. A to jsme vyspělá kultura s mimořádným vzděláním, a bezprecedentním množstvím dostupného vědění.

Představme si, že i naše civilizace se zhroutí. Ti co přežijí, budou mít starosti jiné než udržovat hodnoty a vědění již zaniklé civilizace. Budou spíš znovu usilovat o vybudování životaschopné společnosti. Důraz na přežití a to že zbytky lidstva si po konci světa nebudou moct dovolit ten luxus mít „filosofy“, „profesory“ a jiné držitele kontinuity vědění, způsobí, že po několika generacích už nebude prakticky nikdo, kdo by znal v rozumné míře vědění staré společnosti.

Co to bude znamenat — přestože se možná zachová dostatečně velké množství písemných i jiných památek původní kultury, nebude prakticky nikdo, kdo jim bude rozumět v jejich původním smyslu. Navíc drtivá většina odborných textů bude používat jazyk, kterému nebudou obyvatelé Nového světa rozumět. „Paradigma sociálního konstruktivismu konotuje negativní asociace u eternalisticky založených myslitelů“ je nesrozumitelným blábolem i pro většinu lidí dnes, je jasné, že pár generací po Konci civilizace už by taková věta byla považována spíš za magické zaříkání než za fragment odborného textu nesoucí nějaký praktický význam.

Ačkoli všechno co se manifestuje je pomíjivé(tm), vyvstává úvaha o „věčnosti“ lidského vědění. Nemělo by lidstvo usilovat o zachování nějakého „kánonu vědění“ pro civilizace, které přijdou po nás, v takové podobě, které budou mít tyto nové kultury šanci porozumět? :)

Autor

Martin

Pracuji jako ajťák a grafik na volné noze, zejména ale pro brněnskou firmu vyrábějící ekodrogerii. Dále působím v brněnském systému místní směny Rozleťse, Českém zahrádkářském svazu, České psychedelické společnosti, spolku Archetypal a Mezinárodní komunitě dzogčhenu. Chcete mě podpořit? BTC: 37mf2FJR26Ce3DxMkocukJDgB1eVjasnZB, příp. PGP podepsané adresy dalších kryptoměn.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *